AxisVM

Možnosti programu

Betonové konstrukce

  • Průhyby na deskách a 2D prvcích, propíchnutí

AxisVM umožňuje posouzení betonových konstrukcí prutových i plošných včetně posouzení na protlačení.

Lze počítat i s předpětím.

Ocelové konstrukce

  • Výpočty, posouzení a optimalizace ocelových konstrukcí

AxisVM umožňuje posouzení ocelových prvků včetně nástroje pro optimalizaci průřezů.
Dostupný je podrobný protokol o posudku včetně použitých vzorců a dosazení do vzorců.

Dřevěné konstrukce

  • Krov, dřevostavby, posudky

AxisVM nabízí možnost provádění statických výpočtů dřevěných konstrukcí ve 3D a analyzovat konstrukci jako celek včetně prostorové stability objektu.

Dostupné jsou posudky a optimalizace pro prutové prvky.

Pracovat lze také s CLT panely (modul XLM).

Základy

  • Základové pasy a patky

AxisVM umožňuje návrh velikosti a výztuže základových patek a pasů a jejich geotechnické posouzení na posunutí a propíchnutí podle 1997-1-1 (2004). Modul umožňuje provést i výpočet sedání pro zadaný geologický profil podloží.

Generátor kombinací zohledňuje zatěžovací kombinace pro geotechnické posouzení.

Stáhněte si AxisVM