Projekční kancelář

Naše společnost se věnuje také projekční činnosti. 

Prakticky aplikujeme naše zkušenosti z prodeje, vývoje a konzultační činnosti.

Statické, dynamické a seismické výpočty

Jsou naše nejsilnější stránka. Zajistíme Vám statické výpočty pro všechny stupně Vašeho projektu.
Výpočty provádíme jak pro mosty, pozemní stavby tak i technologické celky.
Výpočty umíme pro všechny běžně používané materiály jako je ocel, železobeton, dřevo, zdivo.
Výzvou jsou pro nás modernější materiály (předpjatý beton, plasty, sklo, ...)

Výrobní dokumentace ocelových konstrukcí

Pro realizační firmy dodáváme komplexní výrobní dokumentaci položek, dílců, sestavné výkresy a výkazy materiálu.

Výrobní dokumentace betonových konstrukcí

Pro realizační firmy dodáváme komplexní výrobní dokumentaci vyztužení, výtahy jednotlivých položek, výkazy materiálu.

Výrobní dokumentaci dodáváme jak ve 2D tak ve 3D a v BIM standardu.

Projektová dokumentace

Zajistíme Váš projekt od A do Z.

Spolupracujeme se specialisty na pozemní i liniové stavby, technická vybavení budou atd.

Optimalizace konstrukčního řešení

Máte pochybnosti o ekonomice Vašeho zpracovaného projektu a konstrukčního řešení.

Hledání optimálního návrhu je pro nás výzvou.