Občanské a pozemní stavby

Předmětem statického posouzení je desetipodlažní budova domova pro seniory v Praze.

Zadáním bylo statické posouzení návrhu modernizace čerpací stanice se zázemím pro motoristy.