Občanské a pozemní stavby

Statický výpočet železobetonové konstrukce rodinného domu a krovu jeho atypické střechy. Byly zpracovány rovněž výkresy výztuže.