Statický výpočet rodinného domu

11.01.2021

Statický výpočet železobetonové konstrukce rodinného domu a krovu jeho atypické sedlové střechy. 

Předmětem posouzení byly kromě železobetonových stěn a dřevěného krovu také základové konstrukce. Byly zpracovány rovněž výkresy výztuže.

Projekt byl zpracován v softwaru AxisVM.  

Rendrovaný 3D model
Rendrovaný 3D model
Výztuže ve stěně
Výztuže ve stěně
Napětí v prvcích krovu
Napětí v prvcích krovu
Posouvající síly
Posouvající síly