Statický výpočet rodinného domu

11.01.2021

Statický výpočet železobetonové konstrukce rodinného domu a krovu jeho atypické střechy. Byly zpracovány rovněž výkresy výztuže.

Projekt byl zpracován v softwaru AxisVM.