Produkty

AxisVM

AxisVM je komplexní MKP výpočetní program určený pro statické výpočty a posouzení stavebních konstrukcí s možnosti lineární a nelineární analýzy včetně výpočtu kmitání, stabilitní analýzy, dynamiky a seismicity.

Easy Bridge

Easy Bridge je rozšiřující modul pro AutoCAD®, který nabízí nejmodernější a komplexní softwarové řešení, jehož snahou je vytvořit nový standard při projektování mostů i ostatních liniových staveb.