Projekční kancelář - liniové stavby

Jsme projekční a konzultační společnost se specializací na mosty, inženýrské a geotechnické konstrukce.

Zaměřujeme se na silniční a železniční mosty a propustky, opěrné zdi, lávky pro pěší.

Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace (studie, DÚR, DSP, PDPS, RDS, DSPS)

Zpracováváme 3D modely liniových staveb v souladu s datovými standardy SFDI s využitím nejen pro BIM, ale i výkazy materiálu, vytyčení konstrukcí apod.

3D modely liniových staveb a BIM

Zpracováváme 3D modely liniových staveb v souladu s datovými standardy SFDI s využitím nejen pro BIM, ale i výkazy materiálu, vytyčení konstrukcí apod.

Statické výpočty liniových staveb

Zaměřujeme se na statické a dynamické výpočty pro silniční mosty, železniční mosty, propustky, lávky pro pěší a také opěrné zdi.

Projektová dokumentace

Zajistíme Váš projekt od A do Z.

Spolupracujeme se specialisty na pozemní i liniové stavby, technická vybavení budou atd.

Optimalizace konstrukčního řešení

Máte pochybnosti o ekonomice Vašeho zpracovaného projektu a konstrukčního řešení.

Hledání optimálního návrhu je pro nás výzvou.