Projekční kancelář - liniové stavby

Projekce a statické posouzení liniových staveb

Jsme projekční a konzultační společnost se specializací na mosty, inženýrské a geotechnické konstrukce. Zaměřujeme se na silniční a železniční mosty a propustky, opěrné zdi, lávky pro pěší a další liniové stavby.

Díky mnoha letem působení v oboru a spolupráci s odborníky na technická vybavení budov, geologii a další specializovaná související odvětví stavebnictví jsme vám schopni zpracovat všechny stupně projektové dokumentace (studie, DÚR, DSP, PDPS, RDS, DSPS).

Navrhujeme 3D modely liniových staveb v souladu s datovými standardy SFDI s využitím nejen pro BIM, ale zajistíme také výkazy materiálu, vytyčení konstrukcí apod.


Jsme schopni zajistit také softwarové vybavení pro 3D modelování liniových staveb jako nadstavbu AutoCAD programem Easy Bridge.

3D modely liniových staveb a BIM

Zpracováváme 3D modely liniových staveb v souladu s datovými standardy SFDI s využitím nejen pro BIM, ale i výkazy materiálu, vytyčení konstrukcí apod.

Statické výpočty liniových staveb

Zaměřujeme se na statické a dynamické výpočty pro silniční mosty, železniční mosty, propustky, lávky pro pěší a také opěrné zdi.

Předmětem zakázky bylo navržení, statické posouzení a optimalizace náhrady nevyhovující mostní konstrukce.

Provedli jsme statický výpočet posuvné skruže určené k betonáži estakády přes inundační území řeky Mže na městském okruhu Plzně.

Statický výpočet řeší vlastní konstrukci revizních lávek (lešení), připojovací detaily a výsledné reakce na železobetonové konstrukci dálničního mostu.

Projektová dokumentace

Zajistíme Váš projekt od A do Z.

Spolupracujeme se specialisty na pozemní i liniové stavby, technická vybavení budou atd.

Optimalizace konstrukčního řešení

Hledání optimálního návrhu je pro nás výzvou. 

Máte pochybnosti o ekonomice Vašeho zpracovaného projektu a konstrukčního řešení.