Posuvná skruž pro betonáž mostu

31.05.2021

Provedli jsme statický výpočet posuvné skruže určené k betonáži estakády přes inundační území řeky Mže na městském okruhu Plzně. 

Součástí posudku je posouzení příčného a podélného posunu skruže do dalších polí betonáže, konstrukčních detailů a přípojů.

Konstrukce je tvořena bednícím stolem na posuvné skruži. Skruž je uložena dle její polohy buď na podpůrnou konstrukci kolem pilíře nebo na těžký závěs na konzole mostu. Konstrukce posuvné skruže je tvořena hlavními nosníky z prostorových příhradových prvků. Všechna uložení jsou provedena pomocí propojených hydraulických lisů.

Bednící stůl je navržen tak, aby jeho geometrie umožnila bednění mostu v celé jeho projektované trase včetně přechodnic. Z tohoto důvodu je bednící stůl osazen na posuvnou skruž pomocí rektifikačních přípravků. které umožňují naklápění příčného řezu a rozpojení pro příčný a následně podélný posun skruže.

U skruže je důležité posoudit nejen její chování a zatížení při posunu do jiné polohy nebo při vysunutí bednění, ale také namáhání hmotností mokrého betonu během betonáže, která probíhá ve fázích po jednotlivých polích. Posun bude probíhat pomocí posuvných saní na úložném příhradovém nosníku. Během posunu bude na konstrukci aplikována pouze vlastní tíha, ostatní stálé zatížení a užitné zatížení od provozu na bednění. 

Montáž skruže
Montáž skruže
Příprava výztuže pro betonáž
Příprava výztuže pro betonáž
Rendrovaný 3D model - celkový pohled
Rendrovaný 3D model - celkový pohled
Uložení na příčné příhradové nosníky
Uložení na příčné příhradové nosníky
Maximální osové napětí průřezu
Maximální osové napětí průřezu
Posunutí ve směru Z při betonáži
Posunutí ve směru Z při betonáži
Jedna z patek
Jedna z patek