Mosty

Předmětem zakázky bylo navržení, statické posouzení a optimalizace náhrady nevyhovující mostní konstrukce.

Navržení ocelové výztuže nosné konstrukce a spodní stavby ŽB objektu, který slouží jako mostní konstrukce.