Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty, Baška, okres Frýdek-Místek

12.01.2021

Statické ověření navrženého zesílení nosné konstrukce a změny statického uspořádání lávky přes řeku Ostravici. 

Lávka vykazovala poškození jako korozní úbytky a deformace vzniklé mj. při povodních a bouřích. Bylo třeba statickým výpočtem ověřit globální chování hlavní nosné konstrukce lávky včetně analýzy vlastních tvarů kmitání a dynamického chování a tím i pohodu chodců.

Zákazník: MK Statika & Projekce

Poškození nosného pilíře
Poškození nosného pilíře
Korozní úbytky
Korozní úbytky
Ohnuté podélníky
Ohnuté podélníky
Nahnutá podpora
Nahnutá podpora
Deformace táhla
Deformace táhla