Projekční kancelář - pozemní stavby

Statické, dynamické a seismické výpočty pozemních staveb

jsou naší silnou stránkou. Zajistíme Vám statické výpočty pro všechny stupně projektové dokumentace.

Máme mnoho let zkušeností v oboru statiky a projektování staveb. Jsme proto schopni zpracovat váš projekt od začátku do konce - také ve 3D a v BIM standardu. 

Výpočty provádíme pro všechny stupně projektu od konzultace studie, dokumentace pro stavební povolení, prováděcí projekt až po realizační a výrobní dokumentaci, a také pro všechny běžně používané materiály jako je ocel, železobeton, dřevo nebo zdivo. Nebojíme se však ani modernějších a netypických materiálů (předpjatý beton, plasty, sklo, ...).


Výrobní dokumentace ocelových a dřevěných konstrukcí

Pro realizační firmy dodáváme komplexní výrobní dokumentaci položek, dílců, sestavné výkresy a výkazy materiálu.

Výrobní dokumentace železobetonových konstrukcí

Pro realizační firmy dodáváme komplexní výrobní dokumentaci vyztužení, výtahy jednotlivých položek, výkazy materiálu.

Výrobní dokumentaci dodáváme jak ve 2D tak ve 3D a v BIM standardu.

Tentokrát jsme se podíleli na návrhu projektu atypické skeletové dřevostavby zařazené do soutěže Dřevěná stavba roku.

Projektová dokumentace

Zajistíme Váš projekt od A do Z.

Spolupracujeme se specialisty na pozemní i liniové stavby, technická vybavení budov atd.

Optimalizace konstrukčního řešení

Hledání optimálního návrhu je pro nás výzvou. 

Máte pochybnosti o ekonomice Vašeho zpracovaného projektu a konstrukčního řešení.