Projekční kancelář - pozemní stavby

Statické, dynamické a seismické výpočty pozemních staveb

jsou naší silnou stránkou. Zajistíme Vám statické výpočty pro všechny stupně Vašeho projektu.

Výpočty provádíme pro všechny stupně projektu od konzultace studie, dokumentace pro stavební povolení,prováděcí projekt až po realizační a výrobní dokumentaci.

Výpočty umíme pro všechny běžně používané materiály jako je ocel, železobeton, dřevo, zdivo.
Výzvou jsou pro nás modernější materiály (předpjatý beton, plasty, sklo, ...)

Výrobní dokumentace ocelových a dřevěných konstrukcí

Pro realizační firmy dodáváme komplexní výrobní dokumentaci položek, dílců, sestavné výkresy a výkazy materiálu.

Výrobní dokumentace železobetonových konstrukcí

Pro realizační firmy dodáváme komplexní výrobní dokumentaci vyztužení, výtahy jednotlivých položek, výkazy materiálu.

Výrobní dokumentaci dodáváme jak ve 2D tak ve 3D a v BIM standardu.

Projektová dokumentace

Zajistíme Váš projekt od A do Z.

Spolupracujeme se specialisty na pozemní i liniové stavby, technická vybavení budov atd.

Optimalizace konstrukčního řešení

Máte pochybnosti o ekonomice Vašeho zpracovaného projektu a konstrukčního řešení.

Hledání optimálního návrhu je pro nás výzvou.