Nové sídlo Kloboucké lesní

12.04.2022

Uvnitř výrobního areálu společnosti Kloboucká lesní roste originální skeletová dřevostavba. 

Kloboucká lesní zvolila pro své nové sídlo ten nejpříhodnější materiál - dřevo. V rámci areálu firmy bylo pro budovu zvoleno urbanisticky nejlepší místo - je otočena k obci a přijíždějícím návštěvníkům. Stavba tak zakrývá méně estetické průmyslové stavby firmy a dává najevo filozofii podniku.

Rendrovaný 3D model v softwaru AxisVM

Konstrukce

Konstrukci stavby na první pohled dominuje trojúhelníkový tvar tvořený propojením krokví a přečnívajících stropních nosníků 1. NP. Hlavní nosný systém částečně podsklepeného objektu tvoří těžký dřevěný skelet z lepeného lamelového dřeva. Celý objekt je založen na pilotách. Strop 2. NP bude sloužit jako pochůzná střecha se záhony, zatímco krokve budou překryty skleněnými tabulemi a na jižní straně ponesou fotovoltaické panely.

Primární nosné konstrukce stavby je možné z hlediska výrobní technologie rozdělit na tři typy - dřevěné, spřažené dřevo-betonové (konstrukce stropu) a monolitické železobetonové konstrukce.

Stabilita

Nosný dřevěný skelet je tvořen hlavními plnými vazbami, mezi nimiž jsou umístěny vazby jalové. Plné vazby zajišťující příčnou tuhost jsou doplněny o šikmé vzpěry tvaru V, procházející skrz obě patra. Vnitřní ŽB jádro v kombinaci se spojitými spřaženými železobetonovými stropními deskami 1. a 2. NP pak zajistí přenos vodorovných zatížení. Podélná stabilita dřevěné konstrukce je zajištěna kombinací ztužujících polí, spřažených dřevo-betonových stropů a tuhého ŽB jádra. Konstrukce krovu je tvořena krokvemi, osazenými na horní příčel rámu. V úrovni stropu nad 1. NP jsou převislé konce krokví propojeny s hlavními rámy vodorovnými nosníky a vytvářejí tak trojúhelníkovou konstrukci balkónů.

Detaily

V konstrukci je použito několik zajímavých detailů, jako například průchod, který je řešen pomocí masivní příhradové konstrukce s ocelovými taženými diagonálami v krajních polích. Tato konstrukce prochází přes celou výšku 2. NP a přenáší zatížení do krajních sloupů průchodu. Příčná tuhost průchodu je pak zajištěna atypickou plnou vazbou, která je tvořena pouze šikmými vzpěrami a trojúhelníkovou konstrukcí 2. NP a krovu.

Stropní konstrukce nad 1. a 2. NP tvoří stropní průvlaky, spřažené s ŽB stropními deskami pomocí kolíkových spřahovacích prostředků. Tyto spřažené dřevo-betonové stropy výrazně zlepšují únosnost stropních nosníků, požární odolnost konstrukce a vykazují menší deformace než samotné dřevěné konstrukce.