Bytový dům v proluce v Radlicích v Praze

22.03.2021

Statické posouzení projektu šestipatrového bytového domu vestavěného do lichoběžníkové proluky ve stávající zástavbě.

Bytový dům byl navržen do proluky tvaru lichoběžníku zužujícího se směrem do ulice. Skládá se ze dvou bloků propojených v úrovni 1.PP rampou podzemní garáže. V 1.PP jsou navrženy průvlaky a sloupy, aby bylo umožněno pohodlné a bezpečné parkování v prostoru podzemních garáží. Oba bloky jsou zastřešeny sedlovým krovem z dřevěných a ocelových prvků.

Rendrovaný 3D model jednoho z bytových bloků
Rendrovaný 3D model jednoho z bytových bloků
Rendrovaný 3D model krovu - barevně odlišené materiály
Rendrovaný 3D model krovu - barevně odlišené materiály
Grafické zobrazení ohybových momentů
Grafické zobrazení ohybových momentů
Výkres tvaru základů
Výkres tvaru základů
Hlavní síly v konstrukci - izopovrchy 2D
Hlavní síly v konstrukci - izopovrchy 2D
Hlavní momenty v konstrukci
Hlavní momenty v konstrukci
3D model sloupů a průvlaků v 1.PP
3D model sloupů a průvlaků v 1.PP
Ohybový moment v průvlacích a sloupech
Ohybový moment v průvlacích a sloupech