Mateřská škola Hošťálková

20.09.2021

Statické posouzení dvoupodlažního objektu mateřské školy. Budova je nepodsklepená, s plochou střechou.

Koncept materiálového řešení vychází ze dvou základních technologií výstavby: kombinuje keramické zdivo (zděný systém) a železobetonovou předpjatou konstrukci (monolitický systém). Balkonová konstrukce je navržena jako vystupující konstrukce stropu z prefabrikovaných stropních panelů opatřených tepelnou izolací. Základová deska je železobetonová. Budova je doplněna o zděnou výtahovou šachtu pro osobní výtah.

V rendrovaném 3D modelu je viditelný směr uložení stropních prvků
V rendrovaném 3D modelu je viditelný směr uložení stropních prvků
Ohybový moment průvlaků
Ohybový moment průvlaků
Osové napětí v horním povrchu desek
Osové napětí v horním povrchu desek
Osové napětí v dolním povrchu desek
Osové napětí v dolním povrchu desek
Napětí Von Mises
Napětí Von Mises