Novostavba dvojice viladomů v Praze - Radlicích

18.03.2021

Předmětem zakázky byl statický výpočet horní i dolní stavby dvou viladomů v Praze - Radlicích.

Jedná se o dva bytové domy, každý se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Založení bylo optimalizováno dle požadavku na bílou vanu.

Nosná konstrukce staveb je monolitická železobetonová, v kombinaci s konstrukcemi zděnými. V suterénu jsou stěny kvůli průjezdu a parkování osobních vozidel nahrazeny monolitickými železobetonovými pilíři a průvlaky. 

Návrh krovů byl zpracován ve dvou variantách - první v kombinaci dřevo a ocel, druhá se sbíjenými vazníky, aby bylo možné omezit použití oceli a dosáhnout ekonomičtějšího řešení.

Rendrovaný 3D model domu A
Rendrovaný 3D model domu A
Rendrovaný 3D model domu B
Rendrovaný 3D model domu B
Jižní pohled na budovu A
Jižní pohled na budovu A
Severní pohled na budovu A
Severní pohled na budovu A