Wellness Horní Planá

16.09.2021

Předmětem statického posouzení bylo zastřešení objektu s bazénem.

Nosný systém budovy je navržen částečně jako železobetonová konstrukce, částečně jako dřevěný skelet. Jedná se o skelet složený z dřevěných sloupů, ke kterým je kotvena prosklená fasáda. 

Konstrukce střechy je navržena jako vazníková konstrukce. Použité vazníky budou lepené dřevěné, s rovnou horní a zaoblenou spodní hranou. Na vazníky jsou osedlány vaznice a mezi nimi je lokálně navrženo diagonální ztužení pomocí dřevěných diagonál.

Prostorové ztužení objektu je zajištěno systémem dřevěných diagonál v úrovni střechy a ocelových táhel mezi nosnými dřevěnými sloupy, které neruší celkový dojem z prosklené fasády. 

Rendrovaný 3D model
Rendrovaný 3D model
Jednotkový posudek mezního stavu únosnosti
Jednotkový posudek mezního stavu únosnosti
Mezní stav použitelnosti
Mezní stav použitelnosti
Posouzení výztuže železobetonových stěn
Posouzení výztuže železobetonových stěn
Posouzení výztuže železobetonových stěn
Posouzení výztuže železobetonových stěn
Analýza smyk-kroucení
Analýza smyk-kroucení