Rekonstrukce mostu přes náhon v Bystrovanech

12.01.2021

Předmětem zakázky bylo statické posouzení navrhované rekonstrukce dopravního mostu v obci Bystrovany.

Most se nachází v občanské zástavbě se stísněnými dopravními poměry a záplavovém území vodního toku.

Most je již ve špatném stavu (kategorie V) - odpadá krycí vrstva výztuže, jsou přítomny trhliny a jiné vady. Bude sanována nosná konstrukce a opěry, realizována nová vyrovnávací vrstva mostovky, opraveny kaverny spodní stavby.

Navrhli jsme a ověřili výztuže pro navrhovaný projekt rekonstrukce a zpracovali výkresy výztuže pro prováděcí dokumentaci stavby.

Zákazník: MK Statika & Projekce

Výchozí stav
Výchozí stav
Rozpad betonu, odhalení ocelové výztuže
Rozpad betonu, odhalení ocelové výztuže
Kaverny ve spodní konstrukci
Kaverny ve spodní konstrukci
Prorůstající vegetace
Prorůstající vegetace
Vymílání spodní konstrukce
Vymílání spodní konstrukce
Výkresy tvaru (ukázka)
Výkresy tvaru (ukázka)
Půdorys - nový stav
Půdorys - nový stav