Statické výpočty mostů na trase I/53, Miroslav - Branišovice

11.01.2021

Zpracovali jsme statické výpočty mostů, které jsou součástí stavby Silnice I/53, Miroslav - Branišovice. 

Statické výpočty byly prováděny ve stupni pro stavební povolení. 

SO 220 Most na větvi S4 v km 0,194 přes silnici I/53

Jedná se o masivní trámový most pozemní komunikace o třech polích. Most je navržen jako dodatečně předpjatá jednotrámová konstrukce s proměnnou výškou trámu v podélném směru. Nosná konstrukce je uložena na opěrách na dvojici ložisek, na vnitřních podpěrách jsou navrženy vrubové klouby. Spodní stavbu tvoří železobetonové opěry se zavěšenými křídly a dvojice vnitřních podpěr obdélníkového průřezu. Založení je hlubinné na pilotech.

Most SO 220 - model s výkopy
Most SO 220 - model s výkopy

SO 203 Most na větvi M3 v km 0,061 přes Kašenecký potok

Jedná se o most pozemní komunikace o jednom poli. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový rám. Ve směru koryta potoka navazují na konstrukci rámu svahová křídla (železobetonová nebo gabionová). Úprava vodoteče je řešena samostatným projektem.

Most SO 203
Most SO 203
Půdorys mostu SO 203
Půdorys mostu SO 203

SO 206 Most na silnici I/53 v km 28,860 přes Suchý potok a polní cestu

Jedná se o most pozemní komunikace o dvou polích, je navržen jako dodatečně předpjatá desková konstrukce. Nosná konstrukce je uložena na opěrách prostřednictvím hrncových ložisek. Na vnitřní podpěře je navržen vrubový kloub. Úprava vodoteče je řešena samostatným projektem.

Most SO 206
Most SO 206
Půdorys mostu SO 206
Půdorys mostu SO 206