Silniční most u Hlučína

12.01.2021

Navržení ocelové výztuže nosné konstrukce a spodní stavby ŽB objektu, který slouží jako mostní konstrukce. 

Silniční most byl součástí projektu "Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína". Návrh byl vyhotoven pro stupeň RDS.

Zákazník: MK Statika & Projekce