Most přes dálnici D55 Otrokovice JV obchvat

07.01.2021

Zpracovali jsme přesný geometrický 3D model mostu včetně navazujícího terénu a části trasy pod mostem pro ověření podjezdné výšky.

3D model mostu SO 201 na silnici III/4975 přes D55 je nejen přesným podkladem pro tvorbu další dokumentace, ale je na něm možné ověřit podjezdnou výšku pod mostem, z objemových prvků vygenerovat výkazy materiálů včetně kubatur zemních prací a využít jej pro vytyčení konstrukce. Vytvořený 3D model také posloužil pro výkresy tvarů a výztuží a byl dále doplněn o ložiska na opěrách, svodidla a další příslušenství.

Byl zpracován také výpočetní model.

Most i překračovaná dálnice jsou v podélných i příčných sklonech a spodní hrana NK je s náběhem u střední podpěry. Základové poměry objektu byly vyhodnoceny jako složité. Založení je proto navrženo hloubkové, na velkoprůměrových pilotech.

Pro tvorbu modelu byl zvolen přístup s využitím programového nástroje Easy Bridge, který uplatňuje analytický přístup k vytváření 3D modelu a podle definovaných parametrů trasy, klopení a hran dokáže spočítat přesnou geometrii mostní konstrukce.   

Detailní pohled na nosnou konstrukci s náběhem
Detailní pohled na nosnou konstrukci s náběhem
Podélný řez
Podélný řez
Kontrola podjezdné výšky pod mostem
Kontrola podjezdné výšky pod mostem