Most přes dálnici D55 Otrokovice JV obchvat

07.01.2021

Geometrický 3D model mostu umožnil ověření podjezdné výšky pod mostem, vygenerování výkazů materiálů vč. kubatur zemních prací. 

3D model mostu SO 201 na silnici III/4975 přes D55 je nejen přesným podkladem pro tvorbu další dokumentace, ale je na něm možné ověřit podjezdnou výšku pod mostem, z objemových prvků vygenerovat výkazy materiálů vč. kubatur zemních prací a využít jej pro vytyčení konstrukce. Vytvořený 3D model také posloužil pro výkresy tvarů a výztuží a byl dále doplněn o ložiska na opěrách, svodidla a další příslušenství.

Byl zpracován také výpočetní model.

Most i překračovaná dálnice jsou v podélných i příčných sklonech a spodní hrana NK je s náběhem u střední podpěry. Základové poměry objektu byly vyhodnoceny jako složité. Založení je proto navrženo hloubkové, na velkoprůměrových pilotech.

Pro tvorbu modelu byl zvolen přístup s využitím programového nástroje Easy Bridge, který uplatňuje analytický přístup k vytváření 3D modelu a podle definovaných parametrů trasy, klopení a hran dokáže spočítat přesnou geometrii mostní konstrukce.   

Detailní pohled na nosnou konstrukci s náběhem
Detailní pohled na nosnou konstrukci s náběhem
Podélný řez
Podélný řez