Easy Bridge

Easy Bridge je rozšiřující modul pro AutoCAD® zaměřený na ulehčení práce při projektování liniových staveb, především mostů. Vzhledem k tomu, že Easy Bridge disponuje vlastním generátorem terénu, je možné ho efektivně využít i při projektování opěrných zdí. Podařilo se nám vytvořit program, který využívá pouze entity vlastní mateřskému programu. Grafické výstupy je tedy možné otevřít i v počítači, na kterém není Easy Bridge nainstalovaný. 

Vlastnosti: 

 • BIM model mostu včetně vybavení
 • Snížení časové náročnosti během projektování
 • Analytické zadání konstrukce
 • Možnost textové editace dat
 • Zadání není vázané na projekt, každá část zadání má svůj editační soubor 
 • Vykreslování po etapách výstavby (letmá betonáž, vysouvání, apod.)
 • Generované geometrické výstupy
 • Definice a trasování předpětí
 • Příčné řezy v požadovaném rastru staničení
 • Šikmé řezy v definovaném směru 

Geometrie

Definování i těch nejsložitějších liniových staveb neuvěřitelně jednoduchým, propracovaným způsobem přímo v grafickém prostředí AutoCAD®.

Předpětí

Komplexní zadání předpětí s možností generování výkresů, výkazů, vytyčení 3D modelu.
Import/export kabelů z výpočetních programů

Nosníky

Jedinečný modul pro osazování tyčových prefabrikátů pod mostovku včetně přípravy výkresu skladby a výkazů.

Analýza mostovky, DTM

Vlastní modul pro generování ploch triangulací. Možnost analýzy zaměřené mostovky nebo průjezdných profilů.

Spodní stavba

Generovaní mezilehlých podpor výpočtem hloubky založení na základě terénu i výpočtu výšky hlavy pilíře z geometrie nosné konstrukce.

Ložiska

Modul kreslení ložisek byl vyvinut za účelem modelování nálitků na nosné konstrukci.
Osazení ložisek je provedeno vzhledem k zadané niveletě a spodní stavbě.

Odvodnění

Výpočet rozmístění odvodňovačů, který využívá geometrické zadání mostu z Easy Bridge.

Římsy

Jednoduché automatické rozmístění kotev říms.

Výkazy, tabulky, staničení

Snadný export objemů, ploch a výkazů materiálu Vše v přehledných tabulkách Výpis staničení Příprava rozpočtu 

EasyCad

Balík programů, který slouží k ulehčení, zjednodušení a zrychlení práce při obsluze mateřského programu AutoCAD. 

 • Sjednocení vašeho grafického výstupu
 • Aktualizace rozpisek
 • Rychlý tisk do pdf jedním kliknutím

Stáhněte si EasyBridge