Referenční projekty Easy Brigde

Most 202-00 na C.I/75 nad Váhom v km 1,795

Autor: Cemos, s.r.o.

Most překračuje koryto řeky Váh a jeho inundační pásmo. Jedná se o 15 polovou předpjatou komorovou konstrukci výšky 2,7 - 5,5m, která je složená ze dvou dilatačních celků. Nosná konstrukce bude budovaná metodou letmé betonáže a betonáží po etapách na pevné skruži. Jedná se o prováděcí projekt.

SO 201 Most na silnici III/4975 přes D55

Autor: Viapont s.r.o.

Cílem bylo vytvořit geometrický 3D model mostu, který bude přesným podkladem pro tvorbu další dokumentace. Na 3D modelu se ověří podjezdná výška pod mostem, z objemových prvků se vygenerují výkazy materiálů vč. kubatur zemních prací a další využití je pro vytyčení konstrukce. V další fázi projektu budou do modelu doplněny další popisné informace podle požadavků na datový model PDPS.

D3 Čadca - Svrčinovec

Objekt 201 

Autor: R-PROJECT INVEST, s.r.o.

Most Počaply

Autor: AF-Consult Czech Republic s.r.o.

D3 Čadca - Svrčinovec

Objekt 211
Autor: R-PROJECT INVEST, s.r.o.