Zatížitelnost lávky na hrázi VD Švihov

02.06.2021

Provedli jsme výpočet zatížitelnosti konstrukce ocelové lávky ke sdruženému objektu VD Švihov.

Ke spojení hráze se sdruženým objektem slouží prostorová příhradová konstrukce trojbokého tvaru o dvou polích. Konstrukce je trubková, celosvařovaná a staticky působí jako prostý nosník. První část vedoucí ze sdruženého objektu na železobetonový pilíř má délku 42,5 m, druhé pole spojující pilíř s korunou hráze má délku dvojnásobnou - 85,0 m. Dolní mostovka je široká 1,75 m. 

Ve výpočtu zatížitelnosti byly použity tloušťky trubek dle výrobní dokumentace z roku 1969 pro kratší část lávky. Ve výkresové části dokumentace jsou odkazy na výrobní dokumentaci delší části lávky, tato dokumentace však nebyla v archivu nalezena. Nebylo povoleno provádět destruktivní zkoušky odvrtáním, proto bylo ve výpočtu použito pro celou lávku tlouštěk dle nalezené části výrobní dokumentace. Je však třeba tloušťku materiálu ověřit před opravou nátěru lávky.

Lávka VD Švihov
Lávka VD Švihov
Rendrovaný 3D model jednoho pole
Rendrovaný 3D model jednoho pole
Pohled na lávku od hráze
Pohled na lávku od hráze
Posunutí ve směru Z
Posunutí ve směru Z
Ohybový moment kolem osy Y
Ohybový moment kolem osy Y