Výpočetní model estakády v km 0,600 - 0,867 R56 Frýdek-Místek

06.01.2021

V rámci výpočtu bylo staticky ověřeno navržené předpětí navrhované monolitické předpjaté konstrukce mostu.

Stavba je jednou ze souboru staveb Frýdek-Místek, obchvat, připojení na R48 (konkrétně estakáda SO 202 v km 0,600 - 0,867 R56 Frýdek-Místek).

Nosná konstrukce je navržena jako monolitická, dodatečně předpjatá jednotrámová konstrukce, která působí jako osmipolový spojitý nosník s pevným uložením na podpěře č. 5. Spodní stavbu mostu tvoří opěry a pilíře, založení je hlubinné na pilotách.

Vstupy z 2D výkresů předpětí byly použity do výpočetního modelu a pro vytvoření 3D modelu nosné konstrukce včetně spodní stavby. 3D model byl vytvořen pomocí Easy Bridge, rozšiřujícího modulu pro AutoCAD®.

Umístění napínacích kabelů
Umístění napínacích kabelů
Průběh předpínací síly po délce kabelu
Průběh předpínací síly po délce kabelu
Kabely ve výpočetním modelu
Kabely ve výpočetním modelu