Revizní lávky Hvězdonice

08.03.2021

Statický výpočet řeší vlastní konstrukci revizních lávek (lešení), připojovací detaily a výsledné reakce na železobetonové konstrukci dálničního mostu.

Revizní lávky jsou navrženy z typových prvků a doplněny o atypické spojovací prvky. Konstrukčně se jedná o prostorové prutové konstrukce lávek zavěšené na pojezdových kolejnicích zavěšených pod nosné prvky ŽB mostní konstrukce.

3D model lávek byl vytvořen pomocí prutových prvků v programu AxisVM. Model lávek se snaží vystihnout jejich reálné chování, proto je do výpočtu zahrnuto i nelineární chování závěsů kolejnic. Bylo třeba také zohlednit zatížení větrem a stanovit maximální rychlost větru, při které jsou ještě pohyb pracovníků a práce na lávkách bezpečné.

Montáž lešení
Montáž lešení
3D model levé části lávky
3D model levé části lávky
Grafické zobrazení ohybových momentů
Grafické zobrazení ohybových momentů
Ohybový moment v jednom poli lávky
Ohybový moment v jednom poli lávky
Postranní část lávky
Postranní část lávky
Axonometrické zobrazení jedné z částí lávky
Axonometrické zobrazení jedné z částí lávky
Pohled z lávky
Pohled z lávky