Schodišťová věž ŽST Vršovice

04.02.2021

Předmětem statického výpočtu byl návrh dočasné schodišťové věže na nástupišti železniční stanice ve Vršovicích.

Věž je tvořena ocelovými profily, schodišťové stupně a plochy podest jsou skládané ze systémových podlah z pozinkované oceli s protiskluzovou úpravou. V horní části schodiště je přídavná bezpečnostní mříž z tahokovu. Věž je založena na nosných vrstvách nástupiště s využitím podkladků.

Rendrovaný 3D model - barevně odlišené prvky
Rendrovaný 3D model - barevně odlišené prvky
Maximální osové napětí průřezu
Maximální osové napětí průřezu
Ohybový moment
Ohybový moment
Boční pohled na konstrukci schodiště
Boční pohled na konstrukci schodiště
Ohybový moment - zobrazení pouze osy A
Ohybový moment - zobrazení pouze osy A
Maximální napětí - zobrazení pouze osy A
Maximální napětí - zobrazení pouze osy A