Přepočet a zesílení skladovací ocelové jímky

11.01.2021

Stávající ocelová jímka bude přitížena zastřešením, proto bylo nutno navrhnout optimální zesílení. 

Naše kancelář zpracovala projekt přepočtu konstrukce a návrh zesílení pomocí železobetonového prstence, protože stávající ocelová jímka bude přitížena zastřešením pomocí dřevěných vazníků. 

Pro zesílení byla zpracována také výkresová dokumentace výztuže.

Projekt byl zpracován v softwaru AxisVM