Čerpací stanice v Praze

01.03.2021

Zadáním bylo statické posouzení návrhu modernizace čerpací stanice se zázemím pro motoristy.

Hlavními objekty areálu pro motoristy budou zděný obslužný objekt s plochou střechou, zastřešení čerpacích stání, které tvoří ocelová nosná konstrukce z příhradových nosníků uložená na ocelových rámech a sloupech, totem čerpací stanice se svítícím logem a světelným panelem a dělicí zídka.

Nedílnou součástí areálu jsou podzemní nádrže na pohonné hmoty. Proto je velký důraz kladen na správné a bezpečné založení staveb.

3D model zastřešení čerpacích stání
3D model zastřešení čerpacích stání
Celkový pohled na čerpací stanici
Celkový pohled na čerpací stanici
Model se znázorněním zatížení
Model se znázorněním zatížení
Osové napětí
Osové napětí