Statický výpočet dětského 3D bludiště

11.01.2021

Statický výpočet nosných prvků bludiště včetně kotvení. 

Nosná konstrukce byla tvořena dřevěnými sloupy a kulatinou; lávky, houpačky a prolézačky byly zavěšeny na ocelových lanech.

Projekt byl zpracován v softwaru AxisVM.