Nová verze AxisVM X6

22.06.2021

Nová verze AxisVM je konečně tady. Co od ní můžete očekávat?

Díky vylepšené efektivitě AxisVM X6 je nyní složité a časově náročné modelování jednodušší a rychlejší než kdykoli předtím. Každá verze AxisVM totiž obsahuje nové a vylepšené funkce vyvinuté z části na základě zpětné vazby od vás, uživatelů.

Základní parametry (obecné vlastnosti)

Chytrý příkazový řádek a vyhledávání

Většina příkazů a nastavení AxisVM je nově dostupná přímo prostřednictvím jednoduchého vyhledávacího pole. Tato funkce funguje jako fulltextové vyhledávání. Vyhledává i uvnitř výrazů. Obsah vyhledaného seznamu závisí na aktivní kartě hlavního okna AxisVM, např. karta Výpočet umožňuje také výběr jednotlivých složek výsledků, zatímco karta Prvky ne. Na obou záložkách lze vybírat zatěžovací stavy.

Další nové funkce vyhledávání: vyhledat prvek podle čísla (nebo názvu) prvku. Výběr prvků podle parametru vlastnosti (materiál, průřez, délka, excentricita, tloušťka plošného prvku, plocha plošného prvku), podle hodnoty výsledné komponenty nebo s více podmínkami. 

Speciální rozložení oken v nabídce Windows

Předdefinovaná rozvržení skládající se z různých pohledů v každém dílčím okně.

Rozšířený výběrový filtr

Výběr filtrování podle typu speciálních plošných prvků (žebrované, dutinové panely, trapézová ocelová deska, XLAM atd.).

Filtr si pamatuje poslední nastavení.

Logické části podle typu speciálních plošných prvků

Logické části byly vytvořeny podle typu konečných prvků nebo architektonického typu plošných prvků. X6 vytváří logické části také podle typu (trapézové, žebrované, ...) plošného prvku.

Kontrola sítě výběrem volných hran

Tato funkce označí hrany připojené pouze k jednomu plošnému prvku, což usnadňuje hledání problémů se sítí, kde se sítě dvou stěn (nebo stěny a desky) nestýkají, ale jsou v těsné blízkosti.

Přizpůsobení dalších grafických symbolů

 • Přizpůsobitelná barva a velikost koncových vazeb nosníku/žebra a okrajových uložení.
 • Nastavitelná barva a tloušťka čáry pro logické a excentrické osy nosníků a žeber.
 • Přizpůsobitelná výchozí barva a velikost písma pro různé popisky (číslo uzlu, materiál, průřez atd.)

Kopírování/ přesouvání virtuálních pásů včetně mateřského prvku.

Kopírování čárového rastru

Je snazší definovat mírně odlišné systémy rastrů na každém patře kopírováním a úpravou existujícího rastru.

Propojení s dalšími programy

 • Nové komponenty AxisVM pro Rhino/Grasshopper: Nový plugin pro generování parametrických povrchových sítí
 • Import a export zatížení přes rozhraní SAF (modul SAF)
 • Plugin Tekla importuje a exportuje koncová uložení (klouby), uzlové a liniové podpory (modul TI)

Prvky

Parametrické zdvojené profily I, zkřížené I profily, SFB, IFB, symetrické a asymetrické profily HSQ

 • Excentricity prutových prvků

ey a ez excentricity lze definovat bodem zarovnání na opsaném obdélníku kolem původního průřezu nebo zadáním vlastních hodnot. Excentricita prutového prvku umístěného na jiný prvek při kopírování je pak aktualizována automaticky. Lze také nastavit tuhost excentrického spojení.

 • Winkler-Pasternakův model pro plošné pružné podepření: Nový typ plošné podpory se smykovou vrstvou.

Orientačně lze hodnotu Rg pro smykovou tuhost uvažovat v rozmezí 0.1 - 0.5 Kz podle typu a konzistence podloží, popř. ji určit přesněji z laboratorních zkoušek na základě skutečné geologie.

 • Nový prutový prvek se 7 stupni volnosti (nový modul 7DOF)
 • Kopírování hodnot tuhostí uzlových podpor z Excel tabulky do AxisVM

Zatížení

Zatěžovací stavy jsou strukturovány podle Skupin v rozevíracím seznamu na kartě Zatížení.

 • Nové funkce rozdělení zatížení

Rozdělení stávajících zatížení podle podlaží nebo čárových rastrů:

Zobrazena jsou všechna plošná zatížení ze všech zatěžovacích stavů v jednom pohledu: 

 • Generování zatížení větrem z modelu CFD (nový modul CFD)

Exportujte hodnoty z modelu analyzovaném v aerodynamickém tunelu. Jsou importovány hodnoty uzlového tlaku z STL souboru a převedeny na statické nebo dynamické zatížení.

 • Zobrazení zatížení sněhem a větrem v jiných barevných škálách

Působení excentrického soustředěného nebo rovnoměrného zatížení na nosníky a žebra

 • Místo definování momentů lze zatížení vytvořit pomocí zadaných excentricit ey a ez.
 • Předpis pro případ s více zatíženími: Pokud se stane, že jsou zatížení s různou nebo stejnou intenzitou umístěny do stejné polohy.

Výchozí barvu plošných a liniových zatížení lze upravit.

 • Pravidla pro generování vlastních kombinací v tabulce kombinací kritických skupin zatížení. Každý řádek definuje pravidlo, které umožňuje skupinám zatížení definovat, zda působí současně nebo samostatně.
 • Definování směru spekter pro seismickou analýzu
 • Definování pohyblivých zatížení na zatěžovacích panelech
 • Možnost transparentního zobrazení pro zatěžovací panely
 • Rozšíření výběru na zatížení se stejnou intenzitou složky zatížení

Analýza

Získání deformovaného tvaru konstrukce ze Stabilitní analýzy (nový modul IMP)

Nelineární analýza s výztuží vypočítaná z ULS obálky nelineárních výsledků: V minulých verzích byly k dispozici pouze dvě možnosti: Skutečná výztuž / Výztuž vypočítaná z kritických vnitřních sil

Výsledky a výstupy

Vykreslení výsledků v rendrovaném režimu (s objemy).

Vykreslený pohled může zobrazit např. rozložení normálového napětí v průřezu nosníku. 

Nebo lze současně zobrazit horní a dolní složku povrchových napětí, plochu nutné výztuže, hodnoty šířky trhlin (modul RC1). 

Nový automatický výběr kritické kombinace

Provede se výběr kombinace MSP pro výpočet výsledků z obálek kombinací MSP. V ostatních případech je správná kombinace vybrána automaticky

Filtrování výběru podle jakékoliv složky výsledku

Viz inteligentní příkazový řádek výše.

Dvoubarevný (kladný/záporný) barevný režim zobrazení: Nastavení dvou rozsahů pro (min - 0) a (0 - max) v modré a červené barvě.

Nová možnost legendy (režim pro barevné zobrazení): Nezobrazujte šrafování ani popisky hodnot nad nebo pod rozsahem

Nová funkce při hledání minimálních/maximálních hodnot: Vyberte extrém (min. nebo max.), který se má zobrazit. Zachovat výběr pomáhá pomocí příkazu Zobrazit pouze vybrané prvky na prvcích s extrémními hodnotami.

Posudky

Podpora norského NAD pro Eurokód

Podrobný dokument posudku oceli obsahuje efektivní parametry průřezu a boční podpory (modul SD1) 

 • Vylepšení rychlosti ve výpočtu návrhu železobetonového nosníku spuštěním více vláken (modul RC2)
 • Tabulky využití pro železobetonové sloupy, železobetonové stěny a zděné stěny jsou nově dostupné v Prohlížeči tabulek (moduly RC2, RC5, MD1)
 • Hodnoty využití a výsledkové diagramy jsou dostupné nově pro železobetonové sloupy (Modul RC2)

Výpočet nutné plochy výztuže pro trapézové ocelo-betonové desky (Modul RC1):

Nová tabulka pro konkrétní množství výztuže vypočtené pro každý plošný prvek (modul RC1): 

Posouzení železobetonových stěn (modul RC5): 

Podrobný výstupní dokument pro železobetonové sloupy (modul RC2): 

Předdefinované rozložení oken pro kontrolu výztuže sloupu (modul RC2): 

 • Vlastní hodnoty vnitřních sil pro posudek železobetonového sloupu jsou uloženy spolu se sloupem (modul RC2)
 • Vlastní hodnoty vnitřních sil pro posudek železobetonového sloupu lze zadat kopírováním z Excel tabulky (modul RC2)