Obytná nástavba a zastřešení dvora v Nové Vsi

26.01.2021

Přístavba obytného 2. podlaží a zastřešení zadního dvora pro využití jako skladovací prostory.

Záměrem investora bylo rekonstruovat bývalé prostory pro podnikání, zastřešit dvůr, aby bylo možné jej využít pro skladování a zvýšit stávající stavbu o jedno obytné podlaží.

Statickým ověřením jsme vyhodnotili, že je kvůli přístavbě patra nutné provést u stávajících nosných konstrukcí lokální zesílení pomocí železobetonových sloupů propojených se stávajícími základy. Je také třeba přidat nové věnce po celém obvodu nosných stěn objektu. Stávající keramobetonové stropní konstrukce by v případě nástavby dalšího podlaží nevyhověly technickým a statickým požadavkům pro obytné prostory, proto bude podlahová konstrukce 2. NP uložena na nové železobetonové věnce. Starou konstrukci stropu 1. NP tak není potřeba bourat. 

Rendrovaný 3D model - celkový pohled
Rendrovaný 3D model - celkový pohled
Specifický ohybový moment kolem lokální osy - izopovrchy
Specifický ohybový moment kolem lokální osy - izopovrchy
Specifický krouticí moment - izopovrchy
Specifický krouticí moment - izopovrchy

Nové obytné podlaží je navrženo jako lehký dřevěný skelet, díky čemuž nebude stávající spodní stavba přitěžována víc, než je nutné.  Svislé nosné konstrukce jsou složeny z dřevěných sloupků, zastřešení tvoří dřevěné příhradové vazníky.

Momenty v průřezu nosné konstrukce nástavby 2. NP
Momenty v průřezu nosné konstrukce nástavby 2. NP
Jednotkový posudek MSÚ - 2.NP
Jednotkový posudek MSÚ - 2.NP

Zastřešení dvora je navrženo za pomoci dřevěných vazníků s lisovanými styčníkovými deskami. Vazníková konstrukce je uložena na železobetonových sloupech. 

3D model zastřešení dvora
3D model zastřešení dvora
3D model zastřešení dvora s barevně odlišenými materiály a průřezy
3D model zastřešení dvora s barevně odlišenými materiály a průřezy
Vazníkové zastřešení dvora uložené na sloupech
Vazníkové zastřešení dvora uložené na sloupech