Ocelové plošiny pro technologické vybavení letiště

07.01.2021

Pro tento projekt jsme byli zpracovateli statického výpočtu hlavní nosné konstrukce podpůrných plošin pro pásové dopravníky objektu letiště.

Na části konstrukce jsme zpracovali také analýzu přípojů.

Projekt byl zpracován v sw AxisVM.