Penzion v Peci pod Sněžkou

01.02.2021

Předmětem statického posouzení byla přístavba, nástavba a nová konstrukce krovu penzionu nacházejícího se ve vysoké sněhové oblasti Krkonoš.

Střecha penzionu je polokřížová sedlová s pultovými vikýři. Je tvořena soustavou krokví, vaznic, pozednic a sloupků. Bylo nutné staticky posoudit stávající stropy kvůli změně statického schématu, a následně provést v některých místech jeho zesílení. V místech uložení několika sloupů středové vaznice byly z důvodu vysokého zatížení navrženy ocelové profily, pod sloupky vikýřů pak zdvojení stropních žeber.

Z výstupů softwaru je mimo jiné patrný vliv vysokého sněhového zatížení.

Rendrovaný 3D model - barevně odlišené průřezy prvků
Rendrovaný 3D model - barevně odlišené průřezy prvků
3D model s barevně odlišenými materiály (dřevo a ocelové profily)
3D model s barevně odlišenými materiály (dřevo a ocelové profily)
Momenty vyvolané sněhovým zatížením
Momenty vyvolané sněhovým zatížením
Momenty v prvcích stropu - výrazně vyšší jsou vyvolány uložením sloupů vaznice
Momenty v prvcích stropu - výrazně vyšší jsou vyvolány uložením sloupů vaznice
Smykové síly v žebrech stropu
Smykové síly v žebrech stropu
Průběh momentů v prvcích krovu
Průběh momentů v prvcích krovu