Přístavba administrativní budovy

28.01.2021

Stávající administrativní budova je již kapacitně a technicky nedostačující, bylo proto přistoupeno k návrhu přístavby.

Rekonstrukce zahrnuje přístavbu stávající administrativní budovy přiléhající k výrobní hale a modernizaci kotelny. Nosné konstrukce stávající budovy tvoří cihlové stěny s prefabrikovanými stropy a střechou z příhradových vazníků, která bude kvůli prováděné rekonstrukci demontována. 

Nová přístavba bude částečně monolitická betonová (1. NP, schodišťová šachta) a částečně (2. a 3. NP) z prefabrikovaných sendvičových panelů v pasivním standardu s nosnou konstrukcí z KVH hranolů o průřezu 60/240 mm. Tím je mimo jiné zlepšena prostorová stabilita objektu a umožněno bezproblémové využití zelené střechy nad 2. NP.

Schodiště bude provedeno z velkoplošných CLT panelů, stejně jako stropy 2. NP.

Rendrovaný 3D model nového stavu
Rendrovaný 3D model nového stavu
Specifický ohybový moment kolem lokální osy, monolitická betonová konstrukce 1.NP
Specifický ohybový moment kolem lokální osy, monolitická betonová konstrukce 1.NP
Jednotkový posudek MSÚ - 3.NP
Jednotkový posudek MSÚ - 3.NP
Momenty vyvolané při zatížení sněhem - 3.NP
Momenty vyvolané při zatížení sněhem - 3.NP