Projekt zastřešení silážní jímky Horažďovice

07.01.2021

Jedná se o ocelovou příhradovou konstrukci uloženou na stávající železobetonové jímce zastřešenou lehkou textilní membránou.

Zpracovali jsme statický výpočet a optimalizaci konstrukce včetně ocelových přípojů.