Provozní objekt Jánský rybník

18.02.2021

Předmětem statického posouzení byl návrh nového provozního objektu rybářství v Nových Hradech.

Stavba tvořená dvěma menšími objekty s velkoryse otevřeným středovým prostorem zastřešená společnou sedlovou střechou bude poskytovat zázemí pro pracovníky rybářství, čímž se zlepší jejich pracovní a hygienické podmínky.

Vzhledem k poměrně značným rozponům a absenci ztužujících stěn ve středové části je zatížení střechy přeneseno systémem vazných trámů, vzpěr a sloupů.

3D model zastřešení
3D model zastřešení
Jednotkový posudek MSP
Jednotkový posudek MSP
Jednotkový posudek MSP - hlavní vazba
Jednotkový posudek MSP - hlavní vazba
3D model s barevně odlišenými průřezy
3D model s barevně odlišenými průřezy
Maximální osové napětí průřezu. Zavětrovací pásy je možné nahradit plošným ztužením v rovině střechy.
Maximální osové napětí průřezu. Zavětrovací pásy je možné nahradit plošným ztužením v rovině střechy.