Radniční věž v Olomouci - výpočet lešení

12.01.2021

Obsahem projektu byl výpočet lešení pro rekonstrukci radniční věže v Olomouci.

Konstrukčně se jedná o prostorovou prutovou konstrukci lešení umístěnou okolo radniční věže v Olomouci. Vzhledem ke složitosti konstrukce byl pro zákazníka vytvořen kompletní 3D model s průřezy a finální geometrií.

Konstrukce lešení je uložena v čelní části na přilehlé komunikaci. Boční stěny jsou uloženy na SRU konzolách umístěných na nosném zdivu věže. Zadní část lešení je umístěna na stávající konzoly uložené do nosného zdiva. Lešení je tvořeno profily a dílci používanými zákazníkem.

Použitý software: AxisVM X5

Zákazník: PERI, spol. s r.o. - bednění lešení služby

Hotové lešení
Hotové lešení
Část celkového 3D modelu
Část celkového 3D modelu
Jedna z pracovních plošin
Jedna z pracovních plošin