Rodinný dům Trhové Sviny

01.02.2021

Statické ověření návrhu nosné konstrukce a základů novostavby rodinného domu. Dům je navržen jako panelová dřevostavba.

Nosný systém budovy tvoří lehký dřevěný sloupkový skelet opláštěný pomocí plošných materiálů dle skladby dodavatele stavby a statického výpočtu. Stropní konstrukce jsou trámové s opláštěním plošným materiálem. Konstrukce krovu je tesařská, tvořená soustavou krokví, pozednic, vaznic a sloupků. Střecha má výraznější přesahy podepřené dřevěnými sloupky.

Statický výpočet byl proveden analýzou pomocí MKP v programu AxisVM X5.

Rendrovaný 3D model s barevně odlišenými průřezy
Rendrovaný 3D model s barevně odlišenými průřezy
Průběh momentů v prvcích krovu
Průběh momentů v prvcích krovu
Průběh momentů v prvcích stropů
Průběh momentů v prvcích stropů
Jednotkový posudek MSP - krov a sloupky
Jednotkový posudek MSP - krov a sloupky
Jednotkový posudek MSÚ - krov a sloupky
Jednotkový posudek MSÚ - krov a sloupky