Novostavba srubu v Mladé Vožici

26.01.2021

Návrh a posouzení základních nosných prvků konstrukce novostavby srubu s křížovou sedlovou střechou.

Konkrétně jde o posouzení navrženého krovu, stropních žeber, nadokenních a dveřních překladů. Srub je dvoupodlažní se sedlovou střechou opatřenou keramickou střešní krytinou. Vrcholové vaznice jsou v místě křížení podepřeny sloupem. V tomto místě muselo být navrženo takové uložení a spojení, aby byly dodrženy nejen požadavky statické, ale také estetické, protože je vnitřní prostor 2. NP otevřený po rovinu střešní konstrukce a krov je v interiéru přiznaný.

Napětí na vaznicích a úžlabních krokvích
Napětí na vaznicích a úžlabních krokvích
Řez srubem
Řez srubem
Normálové síly
Normálové síly
Momenty hlavních nosných prvků střechy
Momenty hlavních nosných prvků střechy
Průběh posouvajících sil - krokve
Průběh posouvajících sil - krokve