Rodinný dům v Rakousku

24.02.2021

Návrh a statické posouzení základních nosných prvků konstrukce novostavby většího rodinného domu v rakouském Haslachu.

Rodinný dům se skládá ze tří hlavních částí - dvě rovnoběžná boční křídla se sedlovou střechou jsou propojena střední částí s pultovou střechou. Jako nosné prvky byly použity v převážné většině KVH hranoly, v několika případech bylo třeba použít i ocelové nosné profily.

3D model hlavní nosné konstrukce se zatěžovacími panely
3D model hlavní nosné konstrukce se zatěžovacími panely
3D model s barevně odlišenými průřezy
3D model s barevně odlišenými průřezy
Ohybový moment
Ohybový moment
Jednotkový posudek MSÚ - hlavní vazba
Jednotkový posudek MSÚ - hlavní vazba
3D model 1.NP
3D model 1.NP