Představujeme Sofistik - BIM řešení pro projektování i statiku budov a mostů

23.11.2022

S potěšením vám představujeme nový produkt v našem portfoliu - program SOFiSTiK, který povýší vaši práci při navrhování staveb na nový level.

Jedna platforma pro všechny fáze návrhu

Hledali jste jeden software, který zvládne BIM, projektování i statiku? Nebo v něm budete moci vytvořit architektonický návrh, následně podrobný stavební projekt a nakonec i statiku?

Přesně proto vznikl SOFiSTiK. Software, který se zaměřuje na digitalizaci celého konstrukčního procesu. Jeho uživatelé oceňují transparentnost každé projekční fáze a hladkou spolupráci mezi všemi zapojenými účastníky a disciplínami. Pracujete-li v architektonické, projekční nebo statické kanceláři, nejspíš víte, jaké zbytečné komplikace a zdržení působí, když není možné nijak propojit jednotlivé výstupy.

Možná jste už dokonce hledali nějaké řešení...?

Řešením je SOFiSTiK!

Navrhujete mosty? SOFiSTiK je to pravé. Zohlední postup výstavby, stáří konstrukce i postup zatěžování. Možnosti výpočtů a posudků přizpůsobí příslušným standardům a normám. Ve 3D pak můžete konstrukci vyztužit a vygenerovat výkresy výztuže.

Projektujete budovy? Na SOFiSTiK se mohou stavební inženýři spolehnout i tady. Umožní hladkou spolupráci profesí, interní i externí výměnu dat - a nezáleží na tom, jaké programy zúčastněné strany používají. SOFiSTiK se řídí filozofií otevřeného přístupu a zaručuje maximální konektivitu a flexibilitu.

BIM Workflow produkty nabízí uživatelům spolehlivé výpočty, snadné propojení s rozhraním pro 3D modelování, hospodárnost nákladů a v neposlední řadě kvalitní a odbornou podporu.

SOFiSTiK - k BIM a ještě dál

SOFiSTiK je předním evropským tvůrcem stavebního softwaru pro analýzu, návrh a detaily. Mnoho zákazníků po celém světě využívá řešení společnosti SOFiSTiK při budování rozsáhlé a komplexní infrastruktury a budov nebo k realizaci speciálních projektů. Mezi takové patří např. Bosporský most v Istanbulu, nový Leverkusenský most přes Rýn nebo most na poloostrov Pelješac v Chorvatsku.

Společnost patří mezi inovátory digitalizace, která jde ještě dál než využití BIM. Jako jeden z průkopníků využití IT ve stavebnictví SOFiSTiK značně pokročil v dostupných možnostech pro plánování a výstavbu - například vytvořením nových metod ve stavebním inženýrství a detailech výztuže.

Chcete také zefektivnit své postupy a posunout spolupráci na novou úroveň? Zjistěte o SOFiSTiKu více.