Statický výpočet bytového domu v Trutnově

07.01.2021

Statický výpočet železobetonové a zděné konstrukce bytového domu včetně založení.

Projekt byl zpracován v sw AxisVM