Statický výpočet ocelové haly v Havířově

07.01.2021

Statický výpočet ocelové konstrukce haly včetně posouzení požární odolnosti a přípojů.

Projekt byl zpracován v softwaru AxisVM.