Statický výpočet rodinného domu v Jevíčku

28.01.2021

Předmětem výpočtu byla panelová dřevostavba navržená v systému známém jako 2by4. 

Svislé nosné stěny tedy tvoří lehký dřevěný skelet z dřevěných sloupků opláštěný plošným materiálem dle navržené skladby a statického výpočtu. Krov je navržen jako tesařská konstrukce tvořená soustavou krokví, pozednic, vaznic a podpůrných sloupků.

Statický výpočet byl proveden analýzou pomocí MKP v programu AxisVM X5.

3D model nosného systému řešeného RD
3D model nosného systému řešeného RD
Maximální osové napětí průřezu krokví
Maximální osové napětí průřezu krokví
Jednotkový posudek MSP pro vaznice a pozednice
Jednotkový posudek MSP pro vaznice a pozednice
Průběh momentů v prvcích střešní konstrukce
Průběh momentů v prvcích střešní konstrukce