Statický výpočet RD v Ludgeřovicích

25.01.2021

Předmětem posouzení byl samostatně stojící jednopodlažní rodinný dům s valbovou střechou. 

Nosnou konstrukci stěn tvoří dřevěná rámová konstrukce s opláštěním OSB a SDK deskami, konstrukce střechy je vazníková. Pro návrh stěn byl využit náhradní model vytvořený dle vlastností sendvičové konstrukce.

Rendrovaný 3D model
Rendrovaný 3D model
Plošné osové síly
Plošné osové síly
Reakce horní stavby působící na základy
Reakce horní stavby působící na základy
Momenty ve střešních vaznících
Momenty ve střešních vaznících
Smykové síly ve vazníku
Smykové síly ve vazníku
Průběh napětí ve vazníku
Průběh napětí ve vazníku
Rendrovaný 3D model - materiály
Rendrovaný 3D model - materiály