Studie a statický výpočet demontáže mostu

13.01.2021

Zhodnocení technického stavu konstrukce technologického mostu v Hradci Králové a dále návrh jeho demontáže.

Jedná se o třípolovou prostorovou příhradovou konstrukci opláštěnou vlnitým plechem, podepřenou čtyřmi podpěrami tvořenými vždy dvojicí sloupů s příhradovým výpletem. Přístup na lávku umožňuje dvojice ocelových schodišť. Podchodná výška pod portály umístěnými nad chodníkem pro pěší je nedostatečná.

Aktuální stav konstrukce byl zhodnocen na základě prohlídky. Byl stanoven aktuální stav konstrukce a návrh její demontáže.

Statický výpočet se následně věnoval jednotlivým fázím demontáže, stanovil hodnoty reakcí do závěsů jeřábu a dále ověřil, že konstrukce bude během demontáže dostatečně pevná.

Podpěra nad chodníkem pro chodce
Podpěra nad chodníkem pro chodce
Portály podpěr nemají dostatečnou podchodnou výšku
Portály podpěr nemají dostatečnou podchodnou výšku