Webinář: TK Galandia

14.03.2022

Po celém světě existuje mnoho příkladů staveb, které dokazují, že mezi nejvhodnější materiály střešních konstrukcí staveb typu wellness patří (pro někoho možná překvapivě) dřevo. Jednou z nich je slovenský termální komplex v Galantě, který se po několika letech znovu otevírá. 

Komplex byl uzavřen z důvodu havarijního stavu střešního pláště a některých konstrukcí. Byla proto provedena důkladná rekonstrukce, v jejímž rámci byla střecha hlavního objektu s bazény nahrazena velmi zajímavou dřevěnou konstrukcí tvořenou masivními lepenými nosníky. Přinášíme vám pohled odborníků, kteří na návrhu a realizaci tohoto ambiciózního projektu spolupracovali. 

Přednáška proběhla v rámci projektu Wood Camp od ADMD 29. 3.2022 v 15 hodin.


 • Náš tip: Architekti a stavební inženýři mají možnost účastí na semináři získat body do celoživotního vzdělávání u ČKAIT. Více informací zde

Záznam webináře

Co se stalo se střechou aquaparku Galandia, že musel být po pouhých 7 letech provozu uzavřen z důvodu havarijního stavu? Čím byla nevyhovující střešní konstrukce nahrazena? A jaký důležitý vzkaz má pro statiky a projektanty Ing. Lužica? Vše se dozvíte ve videu:

Přednášející

Ing. Marek Michna

 • Autorizovaný stavební inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce
 • Odborník na statiku konstrukcí ze dřeva, betonu a oceli
 • Absolvent Stavební fakulty VUT v Brně
 • Více než 10 let praxe s výpočty stavebních konstrukcí a mostů
 • 8 let zkušeností s prodejem softwarů pro stavební inženýry


Ing. František Lužica

 • Člen SKSI (Slovenské komory stavebných inžinierov) - zaměření na statiku staveb a dopravní stavby
 • Absolvent SVŠT Bratislava, obor Konštrukcie a dopravné stavby
 • Celý život se věnoval obecné statice, nyní v penzi se věnuje pouze dřevěným konstrukcím, které si jej v průběhu praxe zcela získaly
 • Pracuje v českém programu FIN EC a ve statickém softwaru AxisVM.


Ing. Lea Bodon

 • Absolventka STU v Bratislavě, obor Nosné konštrukcie stavieb; studijní pobyty na ČVUT v Praze a na BME v Budapešti
 • Statik a konstruktér dřevěných konstrukcí v BVK-PRO Statika stavieb, pracuje s AxisVM a SEMA. Oblast zájmu: budovy z CLT.
 • Zakázky: TK Galandia, schodiště na Nových Nivách, vyhlídková věž v Dunajské Stredě, vícepodlažní domy z CLT, přístřešek Domu smutku v Holicích aj.