Zastřešení garáže v Kytlicích

26.01.2021

Předmětem statického výpočtu byl návrh a posouzení základních prvků nosných konstrukcí zastřešení garáže.

Požadavkem zadavatele bylo provedení návrhu dle možností výroby za použití vazníků s deskami s prolisovanými hroty. Prostorová stabilita je zabezpečena zavětrovacími žebříky. Střecha má čtyři vikýře. 

Vzhledem ke skutečnosti, že přechází sedlová část střechy do pultové, je zde vyšší riziko tvorby sněhových návějí a hromadění sjíždějícího sněhu v tomto místě. S tím bylo nutno v návrhu počítat.

Rendrovaný 3D model
Rendrovaný 3D model
Napětí v prvcích zastřešení
Napětí v prvcích zastřešení
Posouvající síly
Posouvající síly