Reference

Předmětem zakázky bylo navržení, statické posouzení a optimalizace náhrady nevyhovující mostní konstrukce.

Zadáním zde bylo statické posouzení návrhu modernizace čerpací stanice se zázemím pro motoristy.

Návrh a statické posouzení základních nosných prvků konstrukce novostavby většího rodinného domu v rakouském Haslachu.

Statické ověření návrhu nosné konstrukce a základů novostavby rodinného domu. Dům je navržen jako panelová dřevostavba.