Michna&Perháč s.r.o.

Konzultace, projekce a prodej software

Pozemní stavby

Statické, dynamické a seismické výpočty pro dřevostavby, zděné stavby, železobetonové nebo ocelové konstrukce i pro méně běžné materiály jako plasty, předpjatý beton nebo sklo.

Liniové stavby

Zpracujeme všechny stupně projektové dokumentace a 3D modely silničních a železničních mostů, opěrných zdí a dalších inženýrských a geotechnických konstrukcí.

AxisVM

AxisVM je komplexní MKP výpočetní program určený pro statické výpočty a posouzení stavebních konstrukcí s možnosti lineární a nelineární analýzy včetně výpočtu kmitání, stabilitní analýzy, dynamiky a seismicity.

Easy Bridge

Easy Bridge je nejmodernější a komplexní rozšiřující modul pro AutoCAD® s vlastním generátorem terénu, který usnadní a zefektivní projektování mostů, opěrných zdí i ostatních liniových staveb.

Do našeho týmu ve Vsetíně, specializujícího se na statiku dřevostaveb, hledáme posilu na pozici junior statik, konstruktér a projektant dřevostaveb.

Vážení zákazníci a kolegové, je nám potěšením oznámit, že jsme se stali partnery ADMD - Asociace dodavatelů montovaných domů.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, po úspěšném webináři na protlačení ŽB desek, jehož záznam je dostupný zde, jsme se rozhodli uspořádat na vaše četná přání navazující webinář, který se bude věnovat posuzování ŽB konstrukcí přímo v programu AxisVM.

Napište nám

Potřebujete zpracovat projekt stavby, staticky posoudit navržené konstrukce, konzultovat změny stávající stavby nebo vás zajímají naše softwarová řešení? Kontaktujte nás, rádi pomůžeme.