Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Michna&Perháč s.r.o, se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, Česká republika (dále MPCE nebo Správce) může zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a na ně navazujícími právními předpisy Vaše osobní údaje.

Toto prohlášení vysvětluje, jakým způsobem zacházíme s vašimi osobními údaji.

Proč a jaké osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze k účelům, které vám sdělujeme při jejich shromáždění. Bez vašeho souhlasu zpracováváme vaše údaje na základě oprávněného zájmu Správce, popř. na základě plnění smlouvy či plnění právní povinnosti Správcem.

V souladu s vašim souhlasem zpracovává Správce osobní údaje především pro tyto účely:

Nákup našich produktů

V případě, že zakoupíte naše produkty, jsme povinni získat vaše osobní údaje pro účel vyřízení objednávky a poskytování technické podpory. V těchto případech shromažďujeme Jméno, příjmení, adresu, email, telefonní číslo, platební údaje, IČ a DIČ. Tyto údaje budeme uchovávat po dobu 10 let od vašeho souhlasu.

Právním základem je: Plnění smlouvy - prodej produktů.

Poskytování technické podpory a dalších služeb

V oprávněných případech musíme shromažďovat vaše osobní údaje pro účel poskytování technické podpory a dalších našich služeb. Tento typ informací shromažďujeme telefonicky, osobně, nebo v rámci naší elektronické komunikace. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro zpracování a vyřízení vašich požadavků.

Právním základem je: Plnění smlouvy - prodej produktů.

Mailing a informace o novinkách

V případě, že chcete být informováni o novinkách, nových produktech, službách a obchodních nabídkách, je nutné nám poskytnout váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Konkrétně se jedná o poskytnutí vaší emailové adresy.

Tento souhlas evidujeme do odvolání vašeho zájmu, maximálně ale 10 let.

Odběr mailingu a novinek lze kdykoliv zrušit pomocí tlačítka odhlásit se z odběru novinek nebo zasláním žádosti na adresu info@mpce.cz.

Právním základem je: Oprávněný zájem

Používání Cookies na webu

Během prohlížení naší webové stránky může dojít k pasivnímu shromažďování jistých informací. Informace jsou shromažďovány především nástroji firmy Google (Analytics) a dalšími java scripty. Vámi používaný prohlížeč sám předává stránkám určité informace jako je IP adresa, typ a verze prohlížeče, časové pásmo, jazykové nastavení apod. naše stránky pro své fungován potřebují ukládání cookies. Během prezentace lze nastavit jaké informace jsou předávány a případně je zakázat. Při zákazu ale určité funkce nemusí pracovat správně.

Získávání osobních dat

Vaše osobní údaje získáváme prostřednictvím našich webových stránek a zde umístěného formuláře.

S poskytnutými údaji pracujeme v souladu splatnou legislativou, uloženy jsou na zabezpečených uložištích a nakládáme s nimi zodpovědně.

Důsledně dodržujeme organizační i technická pravidla pro zajištění zamezení zneužití vašich osobních údajů. Toto dodržujeme po celou dobu, kdy nakládáme s vašimi údaji.

Zpřístupnění osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje předáváme pouze v případě zakoupení našich produktů. Údaje předáváme našim parterů z řad výrobců sw pro jejich nutnou evidenci pro obchodní účely a pro účely evidence vašich licencí. Z osobních údajů předáváme tato data (jméno, příjmení, adresa, email, IČ, DIČ)

Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V případě jakýchkoliv pochybností o tom, že nejsou vaše osobní data zpracovávána v souladu s platnou legislativou, požádejte naši společnost o vysvětlení a řádnou nápravu. Jedná se předně o provedení oprav údajů, odstranění nebo výpis údajů, které o vás vidujeme.

Aplikace práv fyzických osob

Jako společnost plně respektujeme a vycházíme vstříc všem právům fyzických osob, zejména potom právu na :

  1. Přístup k osobním údajům (podle článku 15 nařízení GDPR)
  2. Výmaz (podle článku 17 nařízení GDPR)
  3. Opravu (podle článku 16 nařízení GDPR)
  4. Přenositelnost osobních dat (podle článku 20 nařízení GDPR)

Všechny požadavky na práva fyzických osob přijímáme pouze formou písemného požadavku zaslaného na adresu společnosti Michna&Perháč s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, Česká republika nebo na e-mailovou adresu info@mpce.cz. Po ověření fyzické osoby, která požadavek zaslala, v zákonných termínech provádíme aplikaci jednotlivých práv. U práva na přístup k osobním údajům v podobě výpisu osobních údajů zasíláme formou datové zprávy službou datových schránek České pošty v případě, že příjemce vlastní datovou schránku. U ostatních předáváme výpisy osobních údajů formou osobního předání fyzické osobě po jejím ověření. V případech, kdy nelze použít ani jednu z předchozích variant, zasíláme výpis osobních údajů formou doporučeného psaní do vlastních rukou prostřednictvím České pošty s.p.

V případě jakýchkoliv vašich pochybností k našemu způsobu ochrany osobních údajů, včetně způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, můžete je nahlásit příslušnému dozorovému úřadu.

Změna zásad zpracování osobních údajů

Naše zásady můžeme v průběhu času změnit nebo aktualizovat. O zásadních změnách a aktualizacích vás budeme informovat. Dále můžeme provádět změny zásad, které jsou vyžadovány platnou legislativou.